Zemní práce, autodoprava

Zemní práce, autodoprava

 • výkopové práce
 • terénní úpravy
 • nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • demolice objektů, bourací práce
 • výstavba zpevněných ploch, chodníků a komunikací
 • rekonstrukce cest včetně odvodnění
 • jiné zemní a výkopové práce
 • strojní vrtání děr pro oplocení a jiné
 • řezání a recyklace živičných povrchů
 • provádění protlaků do DN 225
 • likvidace a recyklace suti

Nákladní autodoprava

 • doprava stavebního materiálu (kontejner s rukou)
 • doprava zemin a sypkých materiálů
 • odvoz a likvidace suti
 • pronájem a odvoz kontejnerových van
 • jeřábnické práce
 • opravy mechanismů a vozidel ve vlastní dílně